SSSL

Personvern

Aktivitetslogg sporer ingenting, vi benytter kun cookies for å kunne tilby innlogging

Lagring av data

Ved å opprette en bruker på aktivitetslogg samtykker du til at aktivitene du logger blir lagret inntil du velger å slette dem. Sletting kan gjøres når du er innlogget, fra Brukerinfo menypunktet.

Aktivitetslogg lagrer alle aktiviteter du registrerer gjennom nettbrett fra klubben eller andre tilgjengelige metoder. Dette er nødvendig for å kunne attestere din trening på banen og dermed bevise din aktivitet i forbindelse med våpensøknader.

Data som lagres er:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Telefonummmer
  • Aktivitet
  • Treningsform