SSSL

Oppdateringer

Vi prøver å holde oversikt over oppdateringer, kjente feil og sånn...

Kjente feil

Opplever du feil som finnes på denne listen, er det ikke nødvendig å rapportere dem.

  1. Tidsstempling på registrert aktivitet forskyves bakover med to timer. Altså, dersom du registrere aktivitet kl 17:00, vil dette vises som 15:00 senere når du logger inn for å se aktivitet. Når dette blir fikset vil det ha tilbakevirkende kraft.
  2. Det kan oppleves utfordrende å registrere aktivtet med nettbrett horisontalt (landskapsmodus / liggende). Det anbefales derfor å gjøre dette med nettbrettet på høykant.

Oppdateringer

20.11.2020

Oppdatert til å bruke en app på nettbrettene for registrering av aktivitet. Registrering av ny bruker må gjøres via nettsiden her.

Oppdatert oversikt til å vise norsk dato og tid.

15.05.2018

Oppdatert ny versjon av programvare på nettbrett. Nå kan det registreres RO/Dommer, Rigging til stevne samt Mini rifle og Sivilpistol.